VED ACCEPT AF FORMULAREN ERKLÆRES:

 1. at CA er vidende om reglerne for certificering og indforstået med altid at opfylde kriterierne og procedurerne herfor jf.:
  a) Standarder og andre normative dokumenter
  b) Certificeringsbestemmelser for DANISH;
  c) Ansøgning om certificering ved Baltic Control Certification A/S.
   
 2. at CA kender betydningen af certificeringen i henhold til DANISH produktstandarden.
   
 3. at CA giver alle nødvendige informationer og stille dokumenter til rådighed for Baltic Control Certification A/S’ vurdering af ansøgningen, herunder registre, interne rapporter og behandling af klager over certificeringsansøgeren.
   
 4. at CO har lov til at videregive relevante oplysninger, der har betydning for certificeringen til det pågældende slagteri, som CA har kontrakt med.
   
 5. at CA giver Baltic Control Certification A/S’ bedømmelsesteam adgang til alle relevante lokaliteter og på anmodning arrangere, at teamet kan overvåge certificeringsansøgerens praktiske gennemførelse af produktionen, og at CO kan tage billeder til dokumentation af eventuelle afvigelser. Hvis bedømmelsesteamet nægtes muligheden for at tage billeddokumentation kan CA ikke godkendes.
   
 6. at Baltic Control Certification A/S’ bedømmelsesteam har adgang til alt personale beskæftiget med de ansøgte produktområder.
   
 7. at CA kun fremsætter erklæringer om certificering indenfor det område hvor certificeringen er givet. At CA ikke anvender sin produktcertificering på en måde der kan bringe Baltic Control Certification. i miskredit og ikke fremsætte erklæringer vedr. sin produktcertificering, som Baltic Control Certification. kan betragte som værende misvisende eller uautoriseret.
   
 8. at CA kun anvender certificeringen til at vise at certificerede produkter er i overensstemmelse med specificerede standarder.
   
 9. at CA sikrer at certifikater eller rapporter eller dele deraf ikke anvendes på en misvisende måde. Og at Baltic Control Certification’s krav ved henvisning til produktcertificeringen i medier, dokumenter, brochurer eller reklame opfyldes.
   
 10. at ved suspendering eller ophævelse af certificeringen standses brugen af reklame materiale, som henviser til den, og returnerer alle certificeringsdokumenter, som kræves af Baltic Control Certification.
   
 11. at CA oplyser om alle ændringer som vedr. produktcertificeringen, såsom hensigt om at ændre produktet, fremstillingsprocessen eller kvalitetsstyringssystemet som har indflydelse på produktets overensstemmelse. Baltic Control Certification. Skal afgøre, hvorvidt de meddelte ændringer kræver yderligere undersøgelser. Hvis dette er tilfældet, må CA ikke frigive certificerede produkter fremstillet, efter at sådanne ændringer er indført, før Baltic Control Certification. Har givet CA meddelelse herom.
   
 12. at Baltic Control Certification må bruge underleverandører.
   
 13. at CA vil betale honorarer i henhold til Baltic Control Certification´s gældende priser for produktcertificering.
   
 14. at Baltic Control Certification A/S må opbevare dine kontaktoplysninger. Dine data opbevares i henhold til persondatalovens retningslinjer.
Del siden:
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
24.
oktober 2016

Baltic Control® deltager ved Svinekongressen i Herning.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere
15.
juli 2015

I den nyeste version af DANISH Produktstandard 2015, version 2, er der lavet en præcisering af reglerne for deltagelse i ordningen.

Læs mere