Som First Class GAFTA member samt fuld FOSFA member m.m. udsteder vi vægt-, kvalitets- og renlighedscertifikater. Et certificeret produkt skal leve op til nogle helt specifikke krav, som giver en sikkerhed for forbrugerne. Certificering skaber tillid og et godt image hos forbrugerne.

Baltic Control® kan hjælpe jer med inspektion, som er jeres sikkerhed i handlen.

Baltic Control har kontrollører i hele Scandinavian, og naturligvis i resten af verden og kan med vores tilstedeværelse i alle de skandinaviske havne sikre din vare. Vores kompetente og fagligt dygtige kontrollører har stor erfaring i prøvetagning og kontrol efter de forskellige kontrakter.

Baltic Control® udfører kontrol-/inspektions-/synsopgaver på skibe, containere, lagre, leasede værdier m.m. Dette sker for at kunne dokumentere varens stand overfor køber/sælger. Vi holder jer løbende opdateret med kvaliteten af varen enten ved lastning eller losning.

Ud over vejning og kontrol udfører vi også andre services relateret til kontrol- og inspektionsområdet, den maritime industri, forsikringsselskaber, revisorer, banker og myndigheder. Vi udfører, blandt andet, også:

Draft survey - Opmåling af skib før og efter lastning/losning hvorved man konstaterer kvantum lastet ombord eller losset fra skibet. Benyttes ofte i forbindelse med tørlaster hvor der ikke er nogen mulighed for at veje varen.

Ullage - Igen en opmåling af skib (eller tank) for at konstatere kvantum lastet eller losset fra skibet eller tanken. Benyttes i forbindelse med flydende laster, olier f.eks., hvor der ikke er mulighed for at veje varen.

Marine survey - Der kan være mange grunde til at udføre en marine survey men ofte er det for at få konstateret, at der ikke er sket nogen beskadigelse på varen eller skibet. Det kan også være, at man vil være sikker på, at godset man afskiber eller transporterer, ikke kommer ud for nogen skader undervejs fra lastehavn til lossehavn.

Tally - Tælle en, tælle to, tælle tre - det kan lyde simpelt, men det er faktisk sværere end man skulle tro. Vi har erfaring med at udføre tally-kontrol i forbindelse med lastning og losning fra skibe, biler og containere. Vi udfører også lageroptælling for at din virksomhed kan dokumentere det præcise antal enheder på lager.

Nedvejning - En mulighed for at du måske kan spare på din bils registreringsafgift og årlig vægtafgift.

 
Skulle du eller din virksomhed have behov for nogle af ovennævnte services eller for yderligere oplysninger er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 86 21 62 11 eller på mail baltic@balticcontrol.com.

Del siden:
10.
september 2016

Baltic Control® har nu også godkendte auditorer under konceptet QS Cattle and diary.

Læs mere