Nye regler for dyrevelfærdsmærket pr. 1/7 2024


Pr. 1. juli 2024 træder der en ny bekendtgørelse i kraft for Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsmærke.

Det medfører en række opdaterende krav til dyreholdsbesætninger, som er tilmeldt mærkeordningen på kvæg, svin eller fjerkræ. Det er derfor vigtigt at besætningsejer og relevant personale sætter sig ind i ændringerne og forholder sig til om besætningen stadig lever op til kravene, da dette vil blive gransket ved den årlige dyrevelfærdskontrol.

Den nye bekendtgørelse for Dyrevelfærdsmærket kan tilgås på retsinformation via dette link: Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning (retsinformation.dk)

Særligt for kvægbesætninger
De største forandringer i bekendtgørelsen for Dyrevelfærdsmærket er at finde hos de krav, der gør sig gældende for kvægbesætninger, der er tilmeldt mærket.

Her er der pr. 1/7 2024 foretaget en strukturel ændring af bekendtgørelsen, der gør, at der ikke længere findes ét sæt kriterier for kvægbesætninger, der producerer mælk, og ét sæt kriterier for kvægbesætninger, der producerer kød, men fremadrettet kun ét samlet sæt kriterier, der gælder for begge type kvægbesætninger, uanset om der produceres mælk eller kød.

De skærpede krav pr. 1/7 2024 i det fælles sæt kriterier for kvægbesætninger, omhandler især arealkrav, krav til mælkefodring, krav til opstaldning af kalve, grænseværdier for ko- og kalvedødelighed og adgang til græs og udearealer.

Nedenfor er opstillet en forsimplet oversigt over Dyrevelfærdsmærkekravene for kvægbesætninger pr. 1. juli 2024:


*Gør sig først gældende fra 2028. Bemærk at nye besætninger skal overholde grænseværdierne for en 24 mdrs. periode inden tilmelding til Dyrevelfærdsmærket. Besætninger på op til 20 køer samt malkekvægsbesætninger, der leverer kalve til kødkvægsproduktion, er undtaget fra kravet.

**Undtaget er tyre over 12 mdr., såfremt de har adgang til udendørsareal hele året. Opfedning på stald er tilladt i en periode på højest 3 måneder inden slagtning.


***Oversigt over arealkravene for det frie gulvareal pr. dyr i Dyrevelfærdsmærket:

Godkendelse af kviehoteller
Vær særligt opmærksom på, at der pr. 1. juli 2024 er krav om at malkekvæg skal have gået i en Dyrevelfærdsmærkegodkendt besætning i minimum 3 måneder, før dyret kan indgå i levering af hjertemærket mælk. Dette betyder, at såfremt kvier eller goldkøer opholder sig på et kviehotel inden for 3 måneder fra at de skal indgå i en hjertemærket mælkeproduktion, da skal kviehotellet ligeledes certificeres under Dyrevelfærdsmærket.

Certificering til produktion under Dyrevelfærdsmærket
Baltic Control Certification A/S udfører certificering af dyreholdsbesætninger til produktion under Dyrevelfærdsmærket. Besætninger, der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, vil modtage et årligt kontrolbesøg, hvor der foretages en besætningsgennemgang til kontrol af om kravene i bekendtgørelsen overholdes og dokumenteres.

Kontakt os med spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende certificering indenfor Dyrevelfærdsmærket, er du meget velkommen til at kontakte dyrevelfærdsafdelingen hos Baltic Control Certification A/S på telefon 70 27 06 09 (åbningstid kl. 08:00 til 15:00) eller via mail til cert@balticcontrol.com.

Du kan læse mere om Dyrevelfærdsmærket og dets betydning for dyrevelfærden på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Bedre Dyrevelfærd - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)
Du kan tilmelde din besætning til Dyrevelfærdsmærket på virk.dk via Fødevarestyrelsens hjemmeside: Tilmeld din besætning eller fødevarevirksomhed til Dyrevelfærdsmærket - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Del siden:

Sandra Havbro
Scheme Manager

+45 29 98 31 93
saha@balticcontrol.com

12.
september 2023

Kom forbi og få en snak om produkt- og systemcertificering til Baltic Grain Exchange 2023 i København den 21. september.

Læs mere
02.
februar 2023

Baltic Control Group er solgt til den franske koncern Apave Group

Læs mere
01.
november 2022

Baltic Control® Certification flytter firma adressen til Risskov

Læs mere
18.
marts 2022

Baltic Control® Group donerer til Røde Kors og UNICEF

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere