Ved tilmelding af besætning til dyrevelfærdscertificering erklæres:

 
1) at den besætningsansvarlige er vidende om reglerne for certificering og indforstået med altid at opfylde kriterierne og procedurerne herfor jf.:
 
       a. Gældende bekendtgørelser, konceptbeskrivelser og andre normative dokumenter for de(t) tilmeldte dyrevelfærdskoncept(er).
       b. Certificeringsbestemmelser for standardejers dyrevelfærdsmærkning
       c. Baltic Control Certification A/Ss rammer for dyrevelfærdscertificeringer
 

2) at den besætningsansvarlige kender betydningen af certificeringen i henhold til standardejers dyrevelfærdsmærkning

 

3) at den besætningsansvarlige giver adgang til alle nødvendige informationer og stiller alle relevante dokumenter til rådighed for Baltic Control Certification A/S til vurdering af besætningens godkendelsesegnethed.

 

4) Baltic Control Certification A/S har lov til at videregive relevante oplysninger, der har betydning for certificeringen til standardejer, produktaftagere og myndigheder.

 

5) at den besætningsansvarlige giver Baltic Control Certification A/Ss bedømmelsesteam adgang til alle relevante lokaliteter og på anmodning arrangere, at teamet kan overvåge certificeringsansøgerens praktiske gennemførelse af produktionen, og at Baltic Control Certification A/S kan tage billeder til dokumentation af eventuelle afvigelser. Hvis bedømmelsesteamet nægtes muligheden for at tage billeddokumentation kan besætningen ikke godkendes.

 

6) at Baltic Control Certifications A/Ss bedømmelsesteam har adgang til interview af al personale beskæftiget med de ansøgte produktområder

 

7) at den besætningsansvarlige kun fremsætter erklæringer om certificering indenfor det område hvor certificeringen er givet. At ansøger ikke anvender sin produktcertificering på en måde der kan bringe Baltic Control Certification A/S i miskredit og ikke fremsætte erklæringer vedr. sin produktcertificering, som Baltic Control Certification A/S kan betragte som værende misvisende eller uautoriseret.

 

8) at den besætningsansvarlige kun anvender certificeringen til at vise at certificerede produkter er i overensstemmelse med specificerede standarder.

 

9) at den besætningsansvarlige sikrer at certifikater eller rapporter eller dele deraf ikke anvendes på en misvisende måde. Og at Baltic Control Certifications A/S krav ved henvisning til produktcertificeringen i medier, dokumenter, brochurer eller reklame opfyldes.

 

10) at ved suspendering eller ophævelse af certificeringen standses brugen af reklamemateriale, som henviser til den, og returnerer alle certificeringsdokumenter, som kræves af Baltic Control Certification A/S. I suspenderingsperioden samt ved bortfald af godkendelse er det udstedte certifikat ikke gyldigt og det er ikke tilladt at tilmelde levering under produktmærkningen, førend der specifikt gives besked fra Baltic Control Certification A/S om at suspenderingen er ophævet eller certificeringen er generhvervet.

 

11) at den besætningsansvarlige oplyser om alle ændringer som vedrører produktcertificeringen, såsom hensigt om at ændre produktet, fremstillingsprocessen eller kvalitetsstyringssystemet, som har indflydelse på produktets overensstemmelse. Baltic Control Certification A/S skal afgøre, hvorvidt de meddelte ændringer kræver yderligere undersøgelser. Hvis dette er tilfældet, må den besætningsansvarlige ikke frigive certificerede produkter fremstillet, efter at sådanne ændringer er indført, før Baltic Control Certification A/S har givet den besætningsansvarlige meddelelse herom.

 

12) at Baltic Control Certification A/S må bruge underleverandører.

 

13) at den besætningsansvarlige vil betale eventuelle honorarer i henhold til Baltic Control Certification A/Ss gældende priser for produktcertificering. Baltic Control Certification A/S forbeholder sig ret til at suspendere og i sidste ende annullere besætningens godkendelse, såfremt skyldige gebyrer og honorarer ikke betales rettidigt.

 

14) at Baltic Control Certification A/S må opbevare dine kontaktoplysninger. Dine data opbevares i henhold til persondatalovens retningslinjer.

 

15) at Baltic Control Certification A/S behandler alle data som er modtaget før, under og efter audit fortroligt

Del siden:
12.
september 2023

Kom forbi og få en snak om produkt- og systemcertificering til Baltic Grain Exchange 2023 i København den 21. september.

Læs mere
02.
februar 2023

Baltic Control Group er solgt til den franske koncern Apave Group

Læs mere
01.
november 2022

Baltic Control® Certification flytter firma adressen til Risskov

Læs mere
18.
marts 2022

Baltic Control® Group donerer til Røde Kors og UNICEF

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
19.
maj 2021

GRMS er skræddersyet til de specifikke krav, der gælder for kødindustrien.

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere