Fødevaresikkerheden starter ved fodret, og derfor er det essentielt, at der er styr på alle processer vedrørende fremstilling/opbevaring/transport/forhandling af foder. Foderet som dyrene spiser havner jo som bekendt senere på middagsbordet. GMP+ Feed Certification Scheme fastlægger ikke alene betingelser vedrørende produktionsfaciliteter til foder, men også for opbevaring, transport, personale, procedurer, dokumentation osv.

Let gennemskueligt fastlægger GMP+ International sammen med sine partnere klare betingelser, så fodersikkerhed og bæredygtighed garanteres. Fodersikkerhed og kvalitet er et centralt spørgsmål for alle virksomheder, der håndterer foderstoffer. En systematisk tilgang til fodersikkerhed er afgørende for kvaliteten af foder- og fødevaresikkerheden, samt minimering af evt. risici.

Virksomheder, der ønsker at internationalisere deres forretning i Europa, skal være certificeret til en standard anerkendt af GMP+. Standarden henvender sig til forhandlere, producenter og transportører af foder.

En GMP+ auditering, kunne som eksempel, gennemgå følgende emner: Dokumentgennemgang af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

 1. Organisation, kvalitetsmål, kvalitetskrav, ledelsens evaluering
 2. Personale
 3. Træning
 4. Kvalitetsprocedurer/instrukser, herunder medarbejdernes personlige hygiejne, rygning, mv. 
 5. Registreringer/overvågning af leverandører
 6. Gennemgang af modtagerprocedurer samt følgesedler
 7. Transport, både intern og ekstern
 8. Interne audits
 9. Sporbarhed
 10. Kalibrering af vægte, måleinstrumenter, mv. 
 11. Gennemgang af procedure og dokumentation af rengøring. Skadedyrssikring, tørring og håndtering af fodermidler og foderblandinger
 12. Håndtering af afvigende produkter
 13. Særlige risici f.eks. coccidiostatica, fiskemel eller dyrelægeordineret zinkfoder

For yderligere information om GMP+ Feed Certification Scheme klik her.

Ønsker du at høre mere om eller blive tilmeldt GMP+ Feed Certification Scheme er du velkommen til at ringe til os på +45 39 39 01 35 eller sende en mail på feed@balticcontrol.com.

Del siden:

John Vagn Kristensen
Scheme Manager

+45 31 35 91 27
jvk@balticcontrol.com

12.
september 2023

Kom forbi og få en snak om produkt- og systemcertificering til Baltic Grain Exchange 2023 i København den 21. september.

Læs mere
02.
februar 2023

Baltic Control Group er solgt til den franske koncern Apave Group

Læs mere
01.
november 2022

Baltic Control® Certification flytter firma adressen til Risskov

Læs mere
18.
marts 2022

Baltic Control® Group donerer til Røde Kors og UNICEF

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
19.
maj 2021

GRMS er skræddersyet til de specifikke krav, der gælder for kødindustrien.

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere