KLAGEMULIGHEDER
Vi hos Baltic Control® Certification vil til enhver tid bestræbe os på at levere den bedste løsning og service, dog kan der forekomme forhold, som giver anledning til at afgive en klage. Dette kan altid blive gjort skriftligt eller mundtligt. Baltic Control® Certification anser en rettidig og uvildig procedure for klagebehandling som en fundamental del af tillidsforholdet til vore kunder og som en uvurderlig hjælp til fortsat at forbedre vores aktiviteter på alle niveauer. Klager kan vedrøre certificeringsaktiviteter, som vi er ansvarlige for, en certificeret kunde eller inspektioner udført af Baltic Control® Certification.

En klage kan afgives skriftligt eller mundtligt til enhver ansat i Baltic Control® Certification, og vi vil snarest vende tilbage med et begrundet svar. Vores interne regler sikrer, at den trufne beslutning er gennemgået og godkendt af én eller flere personer, der ikke tidligere har været involveret i området for klagen. Hvis forholdet undtagelsesvis ikke kan udredes inden for en rimelig tid, vil der blive oprettet et projekt til at styre forløbet, og klageren vil indtil afslutningen blive holdt orienteret om tidsplan og status for projektet. Ønsker du at klage, skal du sende en mail på cert@balticcontrol.com

 

 

ANKEMULIGHEDER
De personer, der behandler og træffer beslutninger i ankesager, må ikke være de samme, som har udført audit og truffet beslutninger på grundlag heraf. Ankesager må ikke medføre diskrimination af appellanten.

Appellanten skal have besked om modtagelsen af anken, underretning om sagens fremskridt samt resultatet. Endvidere skal appellanten modtage en klagevejledning, som skal indeholde oplysninger om Baltic Control® Certifications afgørelser indenfor de autoriserede områder

Den beslutning, der formidles til appellanten, skal træffes og godkendes af en eller flere personer, der ikke tidligere har været involveret i området for ankesagen.

Vi har på nuværende tidspunkt ingen anker over vores afgørelser. I tilfælde af appel venligt henvend på følgende e-mail: cert@balticcontrol.com

 

 

Brud på Apave's etiske kodex (Code of Ethics)

Klager over etiske forhold som er i konflikt med Apave's Code of Ethics skal sendes direkte til Apave på mail apave@ethicattitude.com eller tlf. +33 788 119 006 (nr. gælder også til SMS, WhatsApp og Viber) 

 

Del siden:
12.
september 2023

Kom forbi og få en snak om produkt- og systemcertificering til Baltic Grain Exchange 2023 i København den 21. september.

Læs mere
02.
februar 2023

Baltic Control Group er solgt til den franske koncern Apave Group

Læs mere
01.
november 2022

Baltic Control® Certification flytter firma adressen til Risskov

Læs mere
18.
marts 2022

Baltic Control® Group donerer til Røde Kors og UNICEF

Læs mere
05.
november 2021

Baltic Academy inviterer til GLOBALG.A.P. kursus den 8. december. Tema: IFA - Frugt og grøntsager version 5.2 og GRASP

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
19.
maj 2021

GRMS er skræddersyet til de specifikke krav, der gælder for kødindustrien.

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget aftalen med NaturErhverv vedr. prøvetagning af frø- og sædekorn til november 2017.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
15.
september 2016

Baltic Control® etablerer nyt kontor i København. Herfra vil varetages primært Certificering samt øvrige Skandinaviske aktiviteter. Adressen er: Knabrostræde 12 3th, 1210 København K

Læs mere
10.
september 2016

Baltic Control® har nu også godkendte auditorer under konceptet QS Cattle and diary.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere