1. Baltic Control Certification A/S er forpligtet til at være upartisk i udførelsen af aktiviteter forbundet med certificering af produkt samt ledelsessystemer. Baltic Control Certification A/S forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af vores certificeringsaktiviteter i relation til produkt samt ledelsessystemer, og vi håndterer interessekonflikter og sikrer objektivitet ved udførelsen of certificeringsaktiviteterne.

  2. Når en relation udgør en uacceptabel trussel mod upartiskhed, må certificeringen ikke udføres.

  3. Baltic Control Certification A/S må ikke tilbyde eller give rådgivning om produkt eller ledelsessystemer.

  4. Baltic Control Certification A/S må ikke tilbyde eller udføre interne audit hos de certificerede kunder. Baltic Control Certification A/S må ikke certificere et ledelsessystem som vi har udført intern audit af, inden for 2 år efter den interne audit er afsluttet.

  5. Baltic Control Certification A/S har nedsat en ekstern certificeringskommittee som evaluerer de foranstaltninger som er nedsat af Baltic Control Certification A/S til at reagere på trusler mod vores upartiskhed, der skyldes handlinger udført af andre personer, organer eller virksomheder.

  6. Baltic Control Certification A/S sikrer at vores personale, både internt og eksternt, herunder også udvalg, der vil kunne øve indflydelse på certificeringsaktiviteterne, skal handle upartisk og må ikke lade kommerciel, økonomisk eller anden form for pression skabe tvivl om upartiskheden.

  7. Baltic Control Certification A/S kræver at både internt og eksternt personale gør opmærksom på forhold, som de er bekendt med kan udgøre en interessekonflikt for dem selv eller for Baltic Control Certification A/S. Baltic Control Certification A/S skal bruge denne oplysning som input til at identificere trusler mod upartiskheden som følge af aktiviteter, som dette personale eller de virksomheder, der beskæftiger dem, udfører, og må ikke benytte dette personale, hverken eksternt eller internt, medmindre de kan redegøre for at der ikke er interessekonflikt.

  8. De politikker og procedure, som Baltic Control Certification A/S opererer under og administrerer, er ikke-diskriminerende. Alle Baltic Control Certification A/S’s ydelser er tilgængelige for alle ansøgere, når ansøgers aktiviteter falder indenfor rammerne af Baltic Control Certification A/S’s aktiviteter og udbudte standarder. Ingen certificeringsprocesser er betinget af kundens størrelse eller kundens medlemskab af nogen sammenslutning, organisation eller gruppe. Der stilles heller ingen krav om et antal allerede udstedte certifikater eller opnåede certificeringer.

    Bemærk dog at Baltic Control Certification A/S forbeholder sig retten til at afvise at acceptere en ansøgning eller at opretholde en aftale/kontrakt om certificering af en kunde, hvis kunden deltager i ulovlige aktiviteter, har en historik med gentagne manglende overholdelse af certificerings-/produktkrav eller lign. kunderelaterede problemer.

Del siden:
05.
november 2021

Baltic Academy inviterer til GLOBALG.A.P. kursus den 8. december. Tema: IFA - Frugt og grøntsager version 5.2 og GRASP

Læs mere
15.
september 2021

Danske juletræs- og pyntegrøntsproducenter kan nu blive Naturbaum certificeret

Læs mere
01.
juli 2021

Nye regler pr. 30/6 2021 kræver verificering af data ved brug af biomasse til el, varme og køling

Læs mere
19.
maj 2021

GRMS er skræddersyet til de specifikke krav, der gælder for kødindustrien.

Læs mere
10.
maj 2021

Rapporten er baseret på data indsamlet af Baltic Control® under 7.800 WelFur vurderingsbesøg.

Læs mere
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
01.
november 2018

Baltic Control Certification er flyttet til større lokaler på Kulsviervej 150 i Kgs. Lyngby

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget aftalen med NaturErhverv vedr. prøvetagning af frø- og sædekorn til november 2017.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
24.
oktober 2016

Baltic Control® deltager ved Svinekongressen i Herning.

Læs mere
15.
september 2016

Baltic Control® etablerer nyt kontor i København. Herfra vil varetages primært Certificering samt øvrige Skandinaviske aktiviteter. Adressen er: Knabrostræde 12 3th, 1210 København K

Læs mere
10.
september 2016

Baltic Control® har nu også godkendte auditorer under konceptet QS Cattle and diary.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere
15.
juli 2015

I den nyeste version af DANISH Produktstandard 2015, version 2, er der lavet en præcisering af reglerne for deltagelse i ordningen.

Læs mere