EFISC-GTP er en europæisk privat standard for handel med og produktion af råvarer til foderstoffer og fødevarer. Standarden har fokus på styring af foder- og fødevaresikkerhed, samt den basale kvalitet.

EFISC-GTP standarden er etableret for at sikre, at råvarer til foder- og fødevarer produceres, oplagres, transporteres og handles efter principper, der betragtes som ”godt håndværk” og i overensstemmelse med den strammere EU-lovgivning på området.

Hvorfor EFISC-GTP-certificering?
Ved en EFISC-GTP certificering får man sit kvalitetsstyrings-system i virksomheden gennemgået og får en kvalificeret vurdering af sit styringssystem og sit foder- og fødevaresikkerhedssystem. Risikoen for reklamationer og tilbagetrækning af produkter bliver også gennemgået. Et effektivt kvalitetsstyringssystem medvirker til at reducere fejlproduktion.

De generelle krav i en EFISC-GTP certificering
EFISC-GTP standarderne anvender samme principper, som den internationale fødevareindustri, som kvalitetssikring baseret på Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP), og dertil regler for registreringer, rengøring, uddannelse og træning og meget mere - altså det der i fødevareindustrien kaldes GMP (Good Manufacturing Practice).

Sporbarhed
En vigtig del af sikkerhedsprogrammet er sporbarhed, der sikrer, at alle fejl i foderkæden kan blive eftersporet hurtigt og nøjagtigt, så alle berørte produkter kan tilbagekaldes inden de evt. udgør en risiko for foder- eller fødevaresikkerheden. Standarden er nu blevet harmoniseret, så den kan anvendes på linje med GMP+, FAMIQS og QS (Qualität und Sicherheit).

Certificering af EFISC-GTP
Baltic Control® Certification kan som certificerende organ certificere iht. EFISC-GTP´s standard og råder over kvalificerede auditorer til at udføre netop denne audit. Vi er parate til af give et tilbud, der passer netop til din virksomhed samt introduktion til denne standard. Kontakt os på telefon +45 39 39 01 35 eller på mail feed@balticcontrol.com.

Del siden:
12.
april 2021

Virksomheder*, der handler med pels fra dyr fanget i den nordamerikanske natur, kan nu blive certificeret i henhold til en ny Wild Fur protokol.

Læs mere
27.
januar 2021

Bliv ZERYA® certificeret og få et bevis på, at dine frugt og grønt produkter er pesticidfrie*.

Læs mere
09.
september 2020

Baltic Control® Certification bakker fortsat op om myndighedernes tiltag for at begrænse spredning af coronavirus i Danmark. Anvisningerne ved auditbesøg er ændret en smule, så læs med her.

Læs mere
31.
juli 2020

DAKOFO har d. 28. maj 2020 meldt ud at de har et mål om at al soja de anvender i deres foderblandinger senest i 2025 overholder FEFACs guideline for ansvarlig soja, inklusiv kravet om at der i processen ikke er ryddet skov. Baltic Academy tilbyder assistance til at få implementeret kravene til at kunne blive certificeret efter en FEFAC anerkendt standard.

Læs mere
07.
maj 2020

forbereder dig og din virksomhed bedst muligt på konverteringen til de nye versioner af ISO 22000:2018 og/eller EFISC-GTP.

Læs mere
16.
marts 2020

Baltic Control® Certification bakker naturligvis op om myndighedernes tiltag for at begrænse spredning af coronavirus i Danmark. Anvisningerne vil få indvirkning på, hvordan audits, især på dyrevelfærd, kommer til at foregå i de næste uger.

Læs mere
28.
februar 2019

WelFur er det første dyrevelfærdsfokuserede tiltag nogensinde, der har opnået denne anerkendelse på højeste plan

Læs mere
16.
november 2016

Baltic Control® underskriver 5 årig kontrakt med FurEurope med auditering af pelsfarme i hele EU. Denne kontrol vil være baseret på dyrevelfærdsprotokollen WelFur og vil både dække ræv- og minkfarme.

Læs mere
01.
november 2016

Baltic Control® har fået forlænget kontrakt med Danish Crown vedr. auditering af kalve i henhold til velfærdskonceptet Dansk Kalv. Denne kontrakt løber til udgangen af 2020.

Læs mere
24.
oktober 2016

Baltic Control® deltager ved Svinekongressen i Herning.

Læs mere
01.
september 2016

Baltic Control® underskriver aftale med Coop vedr. auditering af dyrevelfærdsmærker under Coops koncepter.

Læs mere
28.
juli 2016

Danish Crown oplever en stigning i efterspørgslen efter velfærdsgrise og opfordrer derfor producenterne til at øge produktionen af UK-grise.

Læs mere
01.
juli 2016

Baltic Control® underskriver aftale med DB-kontrol under Dyrenes Beskyttelse om auditering af alle Dyrenes Beskyttelses velfærdsmærker. Dyrenes Beskyttelse er fortsat certificerende enhed, hvor Baltic Control udfører selve kontrollen.

Læs mere
15.
juli 2015

I den nyeste version af DANISH Produktstandard 2015, version 2, er der lavet en præcisering af reglerne for deltagelse i ordningen.

Læs mere